Servei tècnic de la teva llar 24 hores els 365 dies de l'any

Una bona revisió de l'equip d'aerotèrmia ajuda a l'estalvi energètic

16/06/2021 12:00:46

Teniu un equip de climatització mitjançant aerotèrmia?

Si a la vostra empresa teniu equip de climatització mitjançant aerotèrmia, us informem que una bona revisió de manteniment de l’equip us ajudarà a estalviar energia. El servei de manteniment d’aerotèrmia preventiu inclou una revisió anual.

La revisió compleix els requisits exigits per la Instrucció tècnica IT 3 del Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). A més, anualment es lliurarà al client el Certificat de Manteniment de la Generalitat que garanteix que la instal·lació compleix la normativa vigent.

La revisió inclou les següents tasques:

 • Neteja i desinfecció de la bateria mitjançant germicida/bactericida.
 • Substitució o neteja dels filtres.
 • Comprovació de les pressions de treball i consums de la unitat.
 • Verificació de maniobres i substitució de bateries del termòstat.
 • Reajustament de les connexions elèctriques/hidràuliques.
 • Purga i ompliment de la instal·lació hidràulica.
 • Comprovació del funcionament de les bombes hidràuliques i dels elements de seguretat del circuit hidràulic.
 • Comprovació de l’estat de l’aïllament tèrmic de les conduccions accessibles.
 • Comprovació dels drenatges de la instal·lació.
 • Comprovació de les bombes de condensat.
 • Comprovació de possibles fuites de gas refrigerant.

Sol·liciteu aquest servei i guanyeu la tranquil·litat que suposa tenir l’equip en òptimes condicions, per rendir al màxim i estalviar energia.

 

Sol·licitar assistència tècnica

Al teu servei les 24 hores els 365 dies de l'any

600 40 68 04

Horari d'atenció laborables de 9 a 19h

Descarrega't l'App de Casa Jové

© 2024 Casa JOVÉ - Tots els drets reservats
iPortal8 Kdweb