Servei tècnic de la teva llar 24 hores els 365 dies de l'any

Una bona revisió de l'equip d'aerotèrmia ajuda a l'estalvi energètic

16/06/2021 12:00:46

Teniu un equip de climatització mitjançant aerotèrmia?

Si a la vostra empresa teniu equip de climatització mitjançant aerotèrmia, us informem que una bona revisió de manteniment de l'equip us ajudarà a estalviar energia. El servei de manteniment d'aerotèrmia preventiu inclou una revisió anual. La revisió compleix els requisits exigits per la Instrucció tècnica IT 3 del Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). A més, anualment es lliurarà al client el Certificat de Manteniment de la Generalitat que garanteix que la instal·lació compleix la normativa vigent. La revisió inclou les següents tasques: Neteja i desinfecció de la bateria mitjançant germicida/bactericida. Substitució o neteja dels filtres. Comprovació de les pressions de treball i consums de la unitat. Verificació de maniobres i substitució de bateries del termòstat. Reajustament de les connexions elèctriques/hidràuliques. Purga i ompliment de la instal·lació hidràulica. Comprovació del funcionament de les bombes hidràuliques i dels elements de seguretat del circuit hidràulic. Comprovació de l'estat de l'aïllament tèrmic de les conduccions accessibles. Comprovació dels drenatges de la instal·lació. Comprovació de les bombes de condensat. Comprovació de possibles fuites de gas refrigerant. Sol·liciteu aquest servei i guanyeu la tranquil·litat que suposa tenir l'equip en òptimes condicions, per rendir al màxim i estalviar energia.  

Sol·licitar assistència tècnica

Al teu servei les 24 hores els 365 dies de l'any

600 40 68 04

Horari d'atenció laborables de 9 a 19h

Descarrega't l'App de Casa Jové

© 2021 Casa JOVÉ - Tots els drets reservats
iPortal8 Kdweb