Servei tècnic de la teva llar 24 hores els 365 dies de l'any

Casa Jové implementa un pla d'igualtat

04/03/2020 15:36:56

La conciliació entre la vida laboral i la personal és un dels aspectes clau

Casa Jové està implementant un pla d'igualtat a la companyia. Tot i no estar-hi obligada per llei, l'empresa és molt sensible a aquesta qüestió i, fa mig any, va encarregar a una empresa externa l'elaboració del pla. La idea va sorgir de la pròpia empresa d'acord amb els representats legals dels treballadors. El pla s'ha encarregat a l'empresa Training Future Talent. Es preveu que el desembre de 2020 s'hagi implementat. La conciliació entre la vida laboral i la personal és un dels aspectes en què més incideix. Tot i això l'empresa ja té implantades diferents mesures en aquest sentit. El procés d'elaboració del pla va consistir en la realització d'enquestes als treballadors i treballadores. També es va fer una taula rodona per debatre les principals necessitats i es van prendre com a model alguns aspectes de plans d'igualtat d'altres corporacions. L'objectiu del pla és que es tingui el màxim d'informació sobre la conciliació laboral i familiar i que d'aquesta se'n pugui beneficiar tothom, tant els treballadors i treballadores que tinguin família pròpia com els qui no en tinguin. De fet, la conciliació de la vida professional amb la personal és un dels aspectes que més poden afavorir la igualtat de gènere, perquè amb la conciliació tant homes com dones tenen les mateixes possibilitats de destinar temps a la cura de la família i s'evita que sempre siguin les dones qui les portin a terme –moltes vegades demanant reducció de jornada laboral. Però la conciliació també beneficia als treballadors i treballadores que no tenen familiars a càrrec, ja que els permet destinar més temps a estudis, a fer esport, a cultivar aficions o a col•laborar amb entitats socials i culturals. Per Casa Jové els treballadors i treballadores són un gran puntal. Per això el pla deixa molt clara la posició de la companyia: No a un llenguatge sexista, no a la discriminació i no a l'assetjament. Actualment disposar d'un pla d'igualtat només és obligatori per a les empreses de més de 150 treballadors. Casa Jové en té 105 i amb la implementació d'aquest pla posa de manifest la seva sensibilitat en tots aquells aspectes referents a la discriminació per gènere.  

Sol·licitar assistència tècnica

Al teu servei les 24 hores els 365 dies de l'any

Descarrega't l'App de Casa Jové

© 2020 Casa JOVÉ - Tots els drets reservats
iPortal8 Kdweb